Publicerad - 2021

Triscan blir delägare i Wibotec A/S

Corporate news

Wibotec i Silkeborg - som grundades 1980 - och drivs sedan 2020 av ägarcheferna Anders Sørensen och Claus Grøndal har utökat aktieägarkretsen med Triscan a/s, med huvudkontor i Århus.   Ledningen för Wibotec och Triscan ser stora samarbetsmöjligheter mellan de två bolagen och aktieinnehaven i Wibotec fördelas jämnt mellan de tre aktieägarna.

Wibotec tillhandahåller verktyg, tillbehör och förbrukningsvaror för professionella reparationer av autoglas. I produktsortimentet ingår även egna och patenterade produkter som designats och testats i samarbete med ledande specialister inom fordonsindustrin. Idag marknadsförs produkterna främst på de nära europeiska marknaderna.

Baserat på sina tre lager i Danmark och Tyskland levererar Triscan bilreservdelar till grossister på den professionella eftermarknaden i större delen av Europa, men också utanför Europas gränser. Dessutom utvecklar Triscan branschspecifika mjukvarulösningar i dotterbolaget Triscan Software Solutions.

"Vi ser stora möjligheter med Triscans inträde som delägare i Wibotec. Vi får inte bara kompetens och kunskap, utan också tillgång till Triscans stora nätverk, säger Anders Sørensen, VD Wibotec. –Jag vågar påstå att vi är ledande inom teknik vid utbyte och reparation av autoglas och att vi har ett unikt produktsortiment. Samtidigt känner vi verkligen att det finns en riktigt bra matchning i våra respektive företags DNA och ser fram emot att utnyttja den enorma potentialen för samarbetsmöjligheter, tillägger Claus Grøndal, CTO Wibotec.

Triscans VD Michael Juul Hansen ser också stora möjligheter: "Wibotec har lyckats etablera sig på flera europeiska marknader och vi är övertygade om att vi tillsammans har den bästa möjligheten att göra Wibotec till en ännu större exportframgång. Med elbilars ankomst går vi på många sätt in i en ny era inom bilreservdelsindustrin och det är vi naturligtvis mycket oroade över. Vi utökar därför kontinuerligt vårt sortiment av reservdelar till elbilar, men förbereder oss också för den oundvikliga nedgången i delar av reservdelar när elbilar expanderar. Vi tittar därför ständigt på hur vi kan anpassa vår verksamhet till den nya verkligheten och här är Wibotec en viktig pusselbit.  

Ytterligare information:

Wibotec A/S
Anders Sørensen, VD, Wibotec A/S
+45 29 68 13 81

as@wibotec.dk

Claus Grøndal+45 40 40 66 10
cg@wibotec.dk

www.wibotec.dk och www.cobra-tools.dk

Michael Juul Hansen, VD, Triscan a/s
+45 24 47 71 10
mjh@triscan.dk

www.triscan.dk och www.triscansoftwaresolutions.dk