Udgivet - 2022

Effektiv udskiftning af bærearmsbøsning på populære Ford og Volvo modeller

Tech news

På de fleste varianter af Ford Galaxy, Mondeo og S-Max produceret i perioden 2006-2015 og Volvo S/V/XC 60 og V/XC 70 produceret i perioden 2007-2014, er udskiftningen af bærearmsbøsningen en besværlig og tidskrævende arbejdsproces.

Det har AST lavet om på med deres installationssæt - AST5114 - som muliggør udskiftning af bøsningen uden nødvendigvis at skulle foretage en komplet afmontering af bærearmen. 

02a

AST5114
1. Presseværktøjsramme
2. Trykcylinder
3. Indsats for afmontering af bøsning
4. Indsats for montering af bøsning
5. Afstandsring for trykcylinder           

 

850016839_85001640_850027833

Triscan ref. 8500 16839 (OE: fx. 1566810), 8500 16840 (OE: fx. 1566837) og 8500 27833 (OE: fx. 31387282)
 

Fremgangsmåde for afmontering af bøsning
I forbindelse med anvendelsen af presseværktøjsrammen er det vigtigt at understrege følgende. 
Sørg ALTID for at værktøjets spindel er smurt med olie. Brug ALDRIG luft- eller el-drevne slagnøgler.  

05a 
1. Fjern den nederste bolt på støddæmperen og støttestangsbolten fra bærearmen.

06a
2. Løsn kabler og ledninger og afmonter beslaget.

07a
3. Afmonter de to bolte, der fastgør den forreste ende af bærearmen til undersiden af køretøjet.

08
4. Træk den forreste del af bærearmen ned og væk fra undersiden af køretøjet, hvilket giver adgang til bøsningen. Brug et egnet værktøj som f.eks. en stålbørste, til at fjerne eventuelle løse stykker af korroderet metal fra den ydre bøsningens yderside.

09b
5. Før du fjerner bærearmens bøsning, skal du notere dig bøsningens position og afstanden som bøsningens ydre ring rager ud fra ydersiden af bærearmen.

10a
6. BEMÆRK: Under monteringen af den nye bøsning vil korrekt position kunne sikres ved hjælp af en gummistøbt tap, der skal positioneres ud for en udskæring i kanten bærearmen. Hvis bærearmen ikke har denne udskæring, skal positionen markeres  før den gamle bøsning fjernes, for at sikre, at man opnår korrekte bøsningsposition.

11
7. Monter indsatsen for afmontering af bøsning over den 'T'-formede ende af bøsningen, og placer den fladt mod bærearmen, så kabelholderbeslaget er placeret i fordybningen af indsatsen.

12
8. Isæt afstandsringen i trykcylinderen.

13
9. Påsæt presseværktøjsrammen og trykcylinderen over bøsningen og bærearmen. Placer den derefter, således at tappen på rammens bundplade er placeret i slidsen på indsatsen for afmontering af bøsningen.

14
10. Uden brug af værktøj og kun med hånden spændes kraftskruen nu akkurat kun så hårdt, at rammen udelukkende kun fastholdes i sin position.

15

11. Før bøsningen presses ud af bærearmen, skal du kontrollere, at værktøjet er positioneret korrekt. Hvis positionen ikke er korrekt, kan det føre til, at udpresningen af bøsningen forårsager skade på værktøjet og bærearmen.

16 
12. Når du har sikret dig at bøsningen og bøsningsværktøjet er korrekt justeret, skal du bruge en 24 mm skruenøgle til at stramme bøsningsværktøjets kraftskrue. Du kan nu langsomt og jævnt presse bøsningen ud af bærearmen.
illu


Fremgangsmåde for montering af bøsning
Sørg for, at indpresningshullet for bøsningen i bærearmen er ren og fri for snavs/korrosion.
 17
13. Indsæt indsatsen for montering af bøsning i presseværktøjsrammen. Vær opmærksom på at indsatsen er positioneret korrekt (presserværktøjsrammens tap og indsatsens slids er gået i indgreb med hinanden).

18

14. Placer presseværktøjsrammen med indsats på bærearmen med kabelholderbeslaget placeret i åbningen på indsatsen. Herved sikrer du dig at presseværktøjsrammen er placeret korrekt i forhold til montering af bøsningen.

19

15. Sikr dig at afstandsringen er isat trykcylinderen. Placer den nye bøsning i slidsen på trykcylinderen. Herved placeres bøsningens ydre ring og trykcylinderens endeflade korrekt i forhold til hinanden.

20

16. Placer trykcylinder med isat bøsning i presseværktøjsrammen. Uden brug af værktøj og blot med hånden spændes kraftskruen nu akkurat kun så hårdt, at rammen udelukkende kun fastholdes i sin position.

21b

17. Kontroller, at bøsningen, bærearmen og presseværktøjsrammen er korrekt positioneret. Gummitappen, der er støbt ind i bøsningen, skal flugte med udskæringen/alternativt din egen markering på bærearmen. Kraftskruen, trykcylinderen og bøsningspositionen skal alle være justeret korrekt for at sikre, at bøsningen presses korrekt ind i bærearmen.

22 

18. Når bøsningen og bøsningsværktøjet er korrekt justeret i forhold til bærearmen, skal du bruge en 24 mm skruenøgle til at stramme kraftskruen på bøsningsværktøjet. Nu kan bøsningen langsomt og med jævnt tryk presses ind i bærearmen. Fortsæt, indtil den ydre ring af bøsningen har opnået den korrekte position i bærearmen. Hold øje med at indpresningen af bøsningen sker ensartet med jævnt pres.
illu

23
19. Fjern bøsningsværktøjet fra bærearmen. Løft bærearmen på plads og monter de 2 fastgørelsesbolte, der fastgør bærearmen til undersiden af ​​køretøjet. Fastgør beslaget til bærearmsbøsningen. Fastgør støddæmperen, kabler og ledninger igen.